Sutartis

MB Erasmus praktika, veikdama kaip siunčiančiosios mokymo įstaigos (profesinės ar aukštosios mokyklos) atstovas Lietuvoje, sudaro su Jūsų organizacija praktinio mokymo sutartį. Šios sutarties tekstas yra parengtas su darbo teisės ir darbų saugos specialistų pagalba ir remiasi LR Civilinio kodekso principais. Joje detalizuojami tokie aspektai:

 • praktikos užduotys, jos trukmė, grafikas
 • supažindinimo su vidaus taisyklėmis ir darbų saugos reikalavimais tvarka
 • sutarties nutraukimo galimybė, nuostolių atlyginimas
 • specialiosios sąlygos kai priimami nepilnamečiai
 • nediskriminavimo sąlygos

Praktikantas pasirašo ir trišalę sutartį (su siunčiančiąja mokymo įstaiga), ją atsiveža atvykdamas į Lietuvą. Ši sutartis vadinama mokymosi sutartimi (angl. Learning Agreement), parengta pagal Erasmus+ programos šabloną.

Ši sutartis yra orientuota į projekto įgyvendinimo aspektus (mokymosi tikslus, rezultatų vertinimą), tačiau joje nėra aiškiai apibrėžti tokie svarbūs elementai kaip: praktikos trukmė valandomis, supažindinimo su vidaus taisyklėmis ir darbų saugos reikalavimais tvarka, nenumatyta sutarties nutraukimo galimybė, nuostolių atlyginimas ir kiti darbdaviui svarbūs aspektai. Taigi ši sutartis (kaip atskiras dokumentas) nėra pakankamai saugi su užsieniečio praktika susijusių rizikų suvaldymui priimančiojoje organizacijoje.

Todėl praktikanto buvimo organizacijoje pagrindu laikoma praktinio mokymo sutartis, o trišalės sutarties (Learning Agreement) kopija (dažniausiai skenuota) pridedama kaip priedas.

Praktikanto draudimas

Praktikantas yra užsienio pilietis.

SoDrai pranešti apie praktiką atliekantį užsienio pilietį NEREIKIA, kadangi šiam asmeniui SoDros valstybinis draudimas nėra taikomas. Jį valstybiniu draudimu apdraudžia šalies, kurioje jis mokosi, institucijos, o keliaudamas į užsienį šis asmuo apdraudžiamas papildomai.

Praktikantą siunčiančioji mokymo įstaiga yra apdraudusi (tai yra Erasmus+ programos reikalavimas):

 • medicininių išlaidų draudimu
 • nelaimingų atsitikimų (įskaitant nelaimingus atsitikimus praktikos vietoje) draudimu
 • civilinės atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu draudimu

Be to, asmuo visada turi Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri dengia skubios pagalbos išlaidos.

Sveikatos patikrinimas ir darbui reikalingos pažymos

Atvykusiems praktikantams organizuojame profilaktinį sveikatos patikrinimą pagal Jūsų identifikuotus rizikos veiksnius, pateikiame lietuviškas med.knygutes.

Pagal poreikį organizuojame higienos, pirmosios pagalbos kursus, pateikiame lietuviškas pažymas.

Užtikriname praktikantų atitiktį Lietuvos Respublikoje galiojantiems Covid infekticijos valdymo reikalavimams.

Vidaus tvarka ir darbo sauga

Priimančioji organizacija yra atsakinga už praktikanto supažindinimą su:

 • vidaus tvarka
 • saugos ir sveikatos, higienos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais
 • konfidencialios informacijos tvarkymu ir atsakomybe

Rekomenduojame šią informaciją suteikti praktikantui pirmąją jo praktikos dieną. Jei taip numato organizacijos vidaus tvarkos taisyklės, praktikantai pasirašo atitinkamuose registracijos žurnaluose. Jei supažindinimui reikia vertėjo pagalbos, galime padėti suorganizuoti.

Jei organizacijos vidaus tvarkos taisyklės taip numato, galite su praktikantu sudaryti konfidencialumo sutartį.

Kiti dokumentai

Sutvarkome visus kitus Erasmus+ projektui reikalingus, dokumentus:

 • Dalyvavimo pažymėjimą
 • Europass mobilumo dokumentą
 • komandiruočių dokumentus praktikos vadovams bei mentoriams
 • ir kt.

Konsultuojame personalo skyriaus specialistus dėl praktikantų įforminimo.