Atranka

 

Praktikantai visuomet yra kruopščiai atrinkti mūsų HR specialistų. Mes siūlome Jums ir galime garantuoti už žmones, su kuriais esame atlikę išsamius pokalbius.

Atrenkame praktikantus į Jums aktualias pozicijas, užtikriname atitikimą Jūsų reikalavimams.

Mes išsiaiškiname kiekvieno moksleivio / studento:

  • profesines / akademines žinias ir jų lygį (pagal kokią programą mokosi, kokie pasiekimai, kokios užduotys geriausiai sekasi)
  • darbo patirtį / praktinius įgūdžius
  • motyvaciją
  • užsienio kalbos lygį
  • komunikacijos gebėjimus
  • asmenybės bruožus
  • lūkesčius praktikos vietai

 

 Apgyvendinimas

 

Pasirūpiname studentų apgyvendinimu, maitinimu, vietiniu transportu, draudimu ir kitais aspektais.
Užtikriname, kad praktikantas atvyktų į praktikos vietą jau pasiruošęs, visos praktikos laikotarpiu laikytųsi drausmės.

Taip pat organizuojame studentams edukacinius vizitus į įmones ir organizacijas. Rengiame kultūrines ekskursijas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse: Latvijoje, Lenkijoje. Skatiname studentų prasmingą laisvalaikį praktikos metu: suteikiame informaciją apie vykstančius kultūrinius ir pažintinius renginius, laisvalaikio praleidimo vietas ir pan.

 

 Monitoringas

 

Nuolat prižiūrime praktikos kokybę, įmonės ir paties praktikanto atžvilgiu.
Operatyviai reaguojame iškilus klausimams, sunkumams, ar lūkesčių neatitikimui.

Atliekame kokybinius vertinimus praktikos pradžioje ir eigoje. Praktikai baigiantis organizuojame išsamius aptarimus su studentais ir praktikos vadovais įmonėse / organizacijose. Visos šalys pateikia savo atsiliepimus, dalinasi įspūdžiais ir patirtimi.

 

 Sutartys

 

Parengiame visus, su praktikos organizavimu susijusius, dokumentus:

  • praktinio mokymo sutartis
  • praktikanto pažymėjimus
  • sertifikatus praktikantams, praktikos vadovams bei mentoriams

Pagal poreikį organizuojame sveikatos patikras ir medicininių pažymų išdavimą, higienos kursus. Padedame įmonės vidaus ir kitų, praktikai reikalingų, dokumentų vertimo klausimais. Konsultuojame personalo skyriaus specialistus dėl praktikantų įforminimo.