Trumpai apie programą

„Erasmus+“ – tai 2014–2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa.

Programa „Erasmus+“ įvairiais pavadinimais ES šalyse veikia jau 30 metų. Lietuvoje ši didžiausia ir sėkmingiausia įvardinama Europos Komisijos švietimo ir jaunimo programa startavo 1999 m.

Lietuvoje programą administruojančio Švietimo mainų paramos fondo  duomenimis, šiandieną Lietuva turi 18,5 tūkst. užsieniečių, atvykusių studijuoti į mūsų šalį, o virš 40 tūkst. Lietuvos studentų yra išvykę studijuoti svetur.

Šiuo metu ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, – kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje itin aktuali kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo bei specialistų pasirinkimo problema.

Programa „Erasmus+“ būtent ir sprendžiamos šios problemos, suteikiant daugiau galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanorystės užsienyje.

Praktikos užsienio šalyse

Vienas iš trijų Erasmus+ programos pagrindinių veiksmų – Mobilumas mokymosi tikslais  (KA1). Tai priemonė, skirta studentų, stažuotojų, mokytojų ir kitos švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių mobilumo galimybėms skatinti.

Įvairios trukmės mokomąsias praktikas (stažuotes) įmonėse ir organizacijose gali atlikti profesinių mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų studentai.

Taip pat praktikas atlikti gali profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai per vienerius metus nuo baigimo, trišalės sutarties pagrindu.

Finansavimas

Erasmus+ programa finansuoja profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų kelionę į Lietuvą, jų apgyvendinimo ir kitas pragyvenimo išlaidas, įskaitant draudimą. Taip pat skiriama lėšų dalyvių pasirengimui stažuotei.

Šios sumos labai ženkliai skiriasi, priklausomai nuo šalies iš kurios ir į kurią vykstama.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ programą galite rasti specialiame tinklapyje lietuvių kalba.

 

 

Koks mūsų vaidmuo?

Studentams, o ypač profesinių mokyklų moksleiviams, nėra lengva (jau vien dėl kalbos ir kultūrinių skirtumų) susirasti kokybišką praktikos vietą kitoje šalyje, susiorganizuoti atvykimą, susirasti apgyvendinimą, perprasti vietinio transporto sistemą ir, apskritai, jaustis saugiai svečioje šalyje.

Kita vertus, įmonės taip pat negali daug laiko skirti įsigilinimui į Erasmus+ programos reikalavimus, mokymosi sutartis, atrinkinėti potencialius praktikantus, kurie negali atvykti į pokalbį, nes gyvena kitoje šalyje  ir pan.

Štai todėl mes ir esame ta grandis, kuri mokykloms padeda susirasti kokybiškas praktikos vietas, o įmonėms – praktikantus. Mes padedame moksleiviams ir studentams integruotis naujoje kultūrinėje erdvėje, surandame apgyvendinimą, praktikos pradžioje atlydime į įmonę, supažindiname su praktikos vadovais, o taip pat užtikriname nuolatinę pagalbą ir kokybės monitoringą.

Nauda įmonėms ir organizacijoms:

  • būdas užpildyti laikinai atsiradusias laisvas pozicijas (darbuotojus išleidžiant atostogų, mokymų metu ir pan.)
  • pagalba, esant padidėjusiam darbo jėgos poreikiui (atidarant naują parduotuvę, padalinį arba padidėjus darbo krūviui dėl sezoniškumo)
  • paskata personalui „pasitempti“ greta jaunų, motyvuotų ir darbščių specialistų
  • paskata darbuotojams pagerinti užsienio kalbos įgūdžius
  • būdas pasidalinti savo profesinėmis žiniomis ir apsikeisti „gerąja patirtimi“, idėjomis
  • galimybė iš naujo įvertinti darbo procesus, į juos pažiūrėti „iš šalies“
  • galimybė įvaizdžio populiarinimui ir sklaidai tarptautiniu mastu

O svarbiausia – įmonėms mūsų paslaugos yra visiškai nemokamos.